Poprawna pisownia

za gorące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zagorące

Niepoprawna pisownia