Niepoprawna pisownia

za durzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za duży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaduży

Niepoprawna pisownia