Poprawna pisownia

za drogi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadrogi

Niepoprawna pisownia