Niepoprawna pisownia

za dózi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za duzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaduzi

Niepoprawna pisownia