Niepoprawna pisownia

za czekamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaczekamy

Poprawna pisownia