Niepoprawna pisownia

za bobon

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zabobon

Poprawna pisownia, znaczenie: wierzenie, które jest w wysokim stopniu fałszywe, a mimo to uważane powszechnie za prawdziwe. To uparcie żywiona, bezpodstawna, a przy tym niewrażliwa na argumentację wiara w coś.


Niepoprawna pisownia

za bo bon

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zabo bon

Niepoprawna pisownia