Niepoprawna pisownia

przewruceniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przewróceniu

Poprawna pisownia