Niepoprawna pisownia

z turlasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sturlasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stórlasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zturlasz

Niepoprawna pisownia