Niepoprawna pisownia

z truła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

struła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztruła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stróła

Niepoprawna pisownia