Niepoprawna pisownia

z tarła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

starła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztarła

Niepoprawna pisownia