Niepoprawna pisownia

z szedł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zszedł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zszed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zszet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zszetł

Niepoprawna pisownia