Niepoprawna pisownia

z pożyciu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spożyciu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sporzyciu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpożyciu

Niepoprawna pisownia