Poprawna pisownia

koleżki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kolerzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

koleszki

Niepoprawna pisownia