Niepoprawna pisownia

z padnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spadnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpadnie

Niepoprawna pisownia