Niepoprawna pisownia

z niżasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zniżasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znirzasz

Niepoprawna pisownia