Poprawna pisownia

z moim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmoim

Niepoprawna pisownia