Niepoprawna pisownia

z kwitowała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skwitowała

Poprawna pisownia, znaczenie: zareagowała słowem lub gestem, zwolniła kogoś z opłaty, wydając pokwitowanie.


Niepoprawna pisownia

skfitowała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkwitowała

Niepoprawna pisownia