Niepoprawna pisownia

wziencia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wzięcia

Poprawna pisownia