Poprawna pisownia

wytężać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wytęrzać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytęszać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytenżać

Niepoprawna pisownia