Poprawna pisownia

pierwszy grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o pierwszym dniu grudnia, nie zaś o pierwszym grudniu.


Niepoprawna pisownia

pierwszy grudzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszy grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszy grudzień

Niepoprawna pisownia