Poprawna pisownia

wystarczyłyby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyztarczyłyby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wystarczyły by

Niepoprawna pisownia