Poprawna pisownia

wystarczyłaby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyztarczyłaby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wystarczyła by

Niepoprawna pisownia