Niepoprawna pisownia

wypasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyparz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy parz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wypaż

Niepoprawna pisownia