Poprawna pisownia

wyliczeń

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy liczeń

Niepoprawna pisownia