Poprawna pisownia

wykąpana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy kąpana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wykompana

Niepoprawna pisownia