Poprawna pisownia

wykąp się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wykomp się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy kąp się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wykąpsię

Niepoprawna pisownia