Poprawna pisownia

wykąp

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy kąp

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wykomp

Niepoprawna pisownia