Niepoprawna pisownia

nie doręczone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoręczone

Poprawna pisownia