Poprawna pisownia

wyczekiwana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czekiwana

Niepoprawna pisownia