Poprawna pisownia

wyczekani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czekani

Niepoprawna pisownia