Niepoprawna pisownia

wy ruszam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyruszam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyrószam

Niepoprawna pisownia