Niepoprawna pisownia

wy kąpiemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykąpiemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wykompiemy

Niepoprawna pisownia