Poprawna pisownia

wujcia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wójcia

Niepoprawna pisownia