Niepoprawna pisownia

wturna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtórna

Poprawna pisownia