Poprawna pisownia

wtórna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wturna

Niepoprawna pisownia