Poprawna pisownia

wstydzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fstydzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstyci

Niepoprawna pisownia