Poprawna pisownia

wsteczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w steczni

Niepoprawna pisownia