Niepoprawna pisownia

wrzutnii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrzutni

Poprawna pisownia, znaczenie: publiczne zasobnik umożliwiające zdawanie przedmiotów określonego typu, bez możliwości ich ponownego wyjęcia.
Uwaga: słowo wrzutni nie jest synonimem słowa wyrzutni – obu słów nie należy używać zamiennie, ponieważ jest to błąd językowy.


Niepoprawna pisownia

wżutni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrzótni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżótni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrzudni

Niepoprawna pisownia