Poprawna pisownia

wrzutnie

Poprawna pisownia, znaczenie: publiczne zasobnik umożliwiające zdawanie przedmiotów określonego typu, bez możliwości ich ponownego wyjęcia.
Uwaga: słowo wrzutnie nie jest synonimem słowa wyrzutnie – obu słów nie należy używać zamiennie, ponieważ jest to błąd językowy.


Niepoprawna pisownia

wrzótnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżótnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrzudnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wżutnie

Niepoprawna pisownia