Niepoprawna pisownia

wruciliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wróciliście

Poprawna pisownia