Niepoprawna pisownia

wrucę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wrócę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wróce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wruce

Niepoprawna pisownia