Poprawna pisownia

wróble

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wruble

Niepoprawna pisownia