Poprawna pisownia

wporzo

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: w porządku, okej.


Niepoprawna pisownia

w pożo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpożo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w porzo

Niepoprawna pisownia