Niepoprawna pisownia

wójka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wujka

Poprawna pisownia