Poprawna pisownia

województw

Poprawna pisownia, znaczenie: jednostek podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Polsce (o największym zasięgu terytorialnym). Polska podzielona jest na 16 województw.


Niepoprawna pisownia

województf

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewudztw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewóctw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewuctw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewódzdw

Niepoprawna pisownia