Poprawna pisownia

włączyliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włonczyliście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włanczyliście

Niepoprawna pisownia