Niepoprawna pisownia

wjury

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wióry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wiury

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjóry

Niepoprawna pisownia