Niepoprawna pisownia

wjezie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiezie

Poprawna pisownia