Niepoprawna pisownia

wjenzami

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

więzami

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wjęzami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wienzami

Niepoprawna pisownia