Poprawna pisownia

dowcipne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dofcipne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do wcipne

Niepoprawna pisownia